Klarälvdalens största annonsblad

Veckobladet

Munkfors – Hagfors – Ekshärads Veckoblad (Veckobladet) är Klarälvdalens största annonsblad som är mycket uppskattat av både annonsörer och läsare.

Veckobladet ges ut varje onsdag i drygt 13 600 exemplar, från Olsäter i söder till Likenäs i norr samt Lesjöfors i öster.

Egen utdelning

Vi har egen utdelning av vårt annonsblad och kan i samband med det även åta oss att dela ut diverse trycksaker inom vårt utgivningsområde.

Kontakta oss för priser!

Företagsannonser

Annonsstopp senast torsdag kl. 16.00 veckan före utgivning..

Annonsering två veckor i följd med samma annons ger 10% rabatt, fem veckors annonsering ger 20% rabatt.

Vid eventuella ”tryckfel” införes (om ej annat överenskommes) annons i riktigt skick nästkommande nummer utan kostnad för annonsören.

prislistautgivningsomrade

Korrektur

Annonsmanus som du vill se innan tryck måste vara oss tillhanda senast torsdag kl. 16.00. OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden ansvar för eventuella fel. Korr skickas i lågupplöst pdf. Max två korrektur/annons.

Färdiga annonser vlll vi ha i högupplöst pdf.

Redaktionella texter
Vi tar in insänt redaktionellt material i mån av plats utan kostnad.

Vi förbehåller oss rätten att ändra/stryka i texter. Texten får ej innehålla annonsmaterial t.ex. telefonnummer, hemsidor m.m.